ทดสอบป้าย Banner

Online Booking

ราคาตั๋วเครื่องบินไปไทเป  : ตั๋วกรุงเทพ-ไทเป (Taipei) ไป-กลับ ราคาถูก


          Butterflyair.net ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินไทเป  ทุกสายการบิน เรายินดีช่วยคุณตรวจสอบราคาตั๋วไปไทเป  ในราคาประหยัด ซึ่งมีหลายเที่ยวบิน หลากหลายสายการบิน และเปรียบเทียบราคาแต่ละสายการบินต่าง ๆ แต่ละช่วงโปรโมชั่น ด้วยระบบการจองตั๋วแบบ Booking Online (24 ชั่วโมง) ที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว  ทำให้ท่านสามารถทราบผลการจองได้ทันที โทรสอบถามค่าตั๋วไปTaipei ราคาถูกได้ที่ Butterflyair Call Center 02-153-4333 ค่ะ เราพร้อมบริการท่านได้ทันที เพราะ “เส้นทางของท่านคือเส้นทางของเรา”


        มหานครไทเป (จีนตัวเต็ม: 臺北市 หรือ 台北市; จีนตัวย่อ: 台北市; พินอิน: Táiběi Shì ไถเป่ยซื่อ) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน หรือไต้หวัน และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวันอีกด้วย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน มีประชากรในปี ค.ศ. 2005 จำนวน 2,619,022 คน (นับเฉพาะประชากรในมหานครไทเป ไม่รวมประชากรในมหานครซินเป่ย ซึ่งมหานครไทเปอยู่กลางมหานครซินเป่ย )
มหานครไทเป เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย
มหานครไทเป เป็นเขตปกครองตนเอง ขึ้นตรงต่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีน เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร และพัทยาของประเทศไทย มหานครไทเปอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยมหานครซินเป่ย แต่มิใช่ส่วนหนึ่งของมหานครซินเป่ย


         อาคารไทเป 101 (จีนตัวเต็ม: 臺北101; จีนตัวย่อ: 台北101; พินอิน: Táiběi Yīlíngyī; อังกฤษ: Taipei 101)
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิร์จดูไบแซงขึ้นสูงกว่า ตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นโครงการก่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างไชนาสตีล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไต้หวัน กับนิปปอนสตีลของญี่ปุ่น มีความสูง 509.2 เมตรจากพื้นดิน มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม หรือระบบแดมเปอร์รวม (mass damper) อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์ กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกปล้องเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์จากคำบอกเล่าของซินแส


          พิพิธภัณฑ์กู้กง ตั้งอยู่ชานเมืองไทเป บริเวณเชิงเขา หยางหมิง ซาน เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1962 เป็นการก่อสร้างที่มีต้นแบบจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง เริ่มเปิดใช้ในปี ค.ศ. 1966 เดิมตั้งชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ จง ซาน ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ กู้กงแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บ วัตถุและ ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ หนังสือ และสิ่งของอื่นๆ อีกรวม 14 ประเภท จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะ เป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบ อิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลก อัญมณี หันมาสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถเรียกความสนใจ จากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่า โดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะ อยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “ หยกหมูสามชั้น” “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แม้แต่“ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่” ก็อยู่ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้


          อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่ สะดุดตามาแต่ไกล ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป โดยมีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวาและซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกำลังกาย และสูดอากาศยามเช้าได้  อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ ตัวตึกมีสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ เมื่อได้เดินตรงเข้าไปจนถึงอาคารหลัก หรืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คแล้ว จะเห็นว่าอาคารนี้มีหลังคาแปดเหลี่ยม สีฟ้าคราม ตัดกับตัวอาคารที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ตั้งอยู่อย่างมีมนต์ขลัง ภายหลังที่ได้เดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก็จะเห็นรูปปั้นของเจียงไคเช็คในอิริยาบถนั่งอยู่ในชุดประเพณีนิยมแบบจีน รูปปั้นนี้ทำมาจากทองสำริดขนาดใหญ่มาก (นักท่องเที่ยวต้องให้ความเคารพโดยไม่ส่งเสียงดัง และประพฤติกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมา) เพราะในนี้เองมีทหารเดินผลัดเปลี่ยนเวร และดูแลเหมือนกับพระราชวังในที่ต่าง ๆ ของโลกเรา ส่วนทางด้านล่างของตึก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของเจียงไคเช็ค และความเป็นมาของพัฒนาการของประเทศไต้หวัน

         อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซน (National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall) ดร.ซุน ยัตเซน เป็นผู้นำการปฏิวัติ โค่นล้มการปกครองของราชวงศ์ชิง ทำให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ปกครองจีนเป็นเวลาหลายพันปียุติลงในที่สุด นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ที่มีจิตใจรักชาติ และทุ่มเทสมองและจิตใจเพื่อต้องการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง จึงได้รับฉายาว่าเป็น “บิดาแห่งสาธารณรัฐจีน” ภายในอนุสรณ์สถานนี้จัดแสดงประวัติของ ดร.ซุน ยัตเซน รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของท่านยามมีชีวิต และมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ ดร.ซุน ยัตเซนเป็นสิ่งที่โดดเด่นอยู่ภายใน และบริเวณรูปปั้นนี้ยังมีทหารยืนเฝ้าอยู่ด้วย และจะมีการเปลี่ยนเวรยามกันทุกชั่วโมง นักท่องเที่ยวมักจะมายืนมุงดูกันเสมอๆ นอกจากนั้นแล้ว สวนเล็กๆ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ยังมีรูปปั้นของ ดร.ซุน ยัตเซ็น ในอิริยาบถต่างๆตั้งไว้ด้วย

       อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู และรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่สักการะดวงวิญาณ ของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของอนุสรณ์แห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกอย่าง เคร่งครัด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

        อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (Yehliu Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

       รถไฟหัวจรวด รถไฟนี้นอกจากสะอาด กว้างขวางและมีความเร็วถึง 300 กม./ชั่วโมง สร้างด้วยการนำเทคโนโลยีของทั้งญี่ปุ่น เยอรมัน และอีก หลายประเทศนำมาประยุกต์ รถไฟความเร็วสูง สาย ไทเป - เกาสง เปิดให้บริการเมื่อ 5 มกราคม 2550


……………………………………………………………………………….

Butterflyair.net : บริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินไปทุกเส้นทาง, ค่าเครื่องบินไปทุกสถานที่, เที่ยวบินทุกสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด ราคาถูก ผ่าน Call center ของทางบริษัท  ไม่ว่าคุณจะจองตั๋วไปที่ใด วางใจได้ในบริการของเราค่ะ 02-153-4333

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 1

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 2

stephen king bibliography in chronological order master thesis writing service what should i do my literature review on crazy essay essay written high student methods of ordering materials in preparation for essay writing anesthesisten reddit write my essay sherman essay brand minomycin online acquisto glucotrol xl generico italia buy pletal online with prescription purchase cheap Prandin essay on nectar in a sieve buy voveran sr online cheap custom-essay creative writing poetry worksheets sample resume for sales manager position Caverta online paypal Caverta online no prescription - Santa Ana how can i order gold fly cheap no script buy zenegra online cheap american government help homework changing essay into speech employer reference letter many quotes higher english essay acquisto paypal suhagra atarax usage detourn mark twain satire essay celebrex clinical trials resume for engineering student chondro-ritz online approved how to write application essay for university get cheap geodon no prescription lanoxin via mail order nfl referee football pants and caps best price on luvox coupon usmc live homework help buying Purinethol zithromax no prescription usa pharmacy 2050 no prescription kamagra jelly cancer sour 5 mg mononit online 326 best tastylia seller need help writing a book inderal la canadian pharcharmy online tylenol ringing in the ears ideas for personal statement for medical school differences in wellbutrin sr and xl buy cheap micoflu from canadian pharmacy waterbed frame plans aer truck caps essay university texas austin discount taliz online no membership free shipping discount robaxin buy online without dr approval 50 mg confido cheap lisinopril no prescription celexa quick online essay writing help uk 200mg generic eskalith essay songs italicized sample cover letter for medical assistant internship rumalaya fort online pay with paypal acquisto toprol xl paypal 133 sinequan online learn content writing online free sentence making in english cheap maxman prescription without free cv help abilify hormone effects pediatric dosage for zofran dog arthritis joint inflamation cheap ketorol prescription without 24 7 pharmacy glycomet zebeta over the counter uk viramune guenstig where to purchase eskalith how to buy without prescription tablet neksi single life and married life essay advice on ceftin american express famvir acquisto viagra plus con mastercard clarithromycin no prescription usa pharmacy writing essays for ap literature is celexa safe in pregnancy buy rumalaya fort via by check 36 hour rebetol online buy tadalis sx online usa thesis portfolio page combivent billig kaufen inr coumadin definition extra super lovevitra discounts adalat usa bestellen buying Vimax Power Coffee buying online Vimax Power Coffee with visa - Nashville sample of resume for sales associate vigora buy australia where to purchase hydrea cheap no script bank solvency texas plan the health effects of smoking essay lithium ion deep cycle batteries discount ginseng for online no membership free shipping fulvicin online reviews diltiazem and pimples buy catapres no rx Levothroid pills online buy loxitane 150mg in usa a favorite place essay cialis super active 10 mg for cheap aricept 30 mg sales zetia and atherosclerosis essay on your school hsbc will writing service history homework help year 8 how to order extra super tadadel tablets 200 mg omeprazol sale job application resume pdf how do i write a resume for my first job american pills viramune naturally lower blood pressure herbs tricor overnight shipping cheap arthritis websites effect of drunk driving essays websites to help with writing essays safe buy prograf pills without a prescription worldwide calan without rx affordable salbutamol without prescription how to order bentyl cheap no script proscar mexico where can i purchase malegra dxt no prescription no fees essays + student counci essays charities act 2006 brand combipres online mastercard buy hytrin 150mg in usa thoughts on moral values with meaning help with revising a research paper buy ultimate male enhancer online paypal penis growth pills canadian pharmacy augmentin antibiotico eccipienti resume format for mca freshers depth research paper 25mg orlip onlinesale sale vantin with discount get coumadin without prescription 5 mg viagra caps without prescription buying isordil online health psychology research papers where to buy Lipitor stazex buy india cpr essay paper dark knight genre essay acquistare baclofen in australia resume cover letters brand tofranil overnight delivery teenage pregnancy thesis statement reflection essay child abuse 100mg kamagra soft best price essays on hiring employees purchase cheap famvir buy book reviews 5 mg evecare online content of term paper ap lit poetry analysis essay buy zyban from mexico why homework helps for tests kauai hawaiian caps essay on knowledge 60 mg ed soft medium pack from canada acheter du fincar sur internet social studies healthcare in britain essay can food allergies cause hypertension buy veterinary zofran interpersonal psychotherapy essay merchant of venice essay help achat trecator-sc pour la suisse 365 pills silvitra tab the great gatsby homework help paper buy cheap levitra cheap no script best place to buy carbamazepin online writing help for high school students 1286 lozol cost gcse science coursework resistance format of research papers best buy neoral reasonably priced without a prescription valuable skills for resume philadelphia movie review essays 100mg tegretol for sale professionals writing custom essays education plays an important role in our life essay ginseng for 40mg indian pharmacy american pharmacy buy biaxin Copegus tablets chicago ohare airport plan hoarding disorder case study buy serophene buy online without dr approval law essays buy exelon patch which dispenses rivastigmine 40mg kemadrin can you get tattoos on coumadin buy monopril online with paypal avodart forum buy maxaquin online south africa robaxin online approved