ทดสอบป้าย Banner

Online Booking

ราคาตั๋วเครื่องบินไปเวียดนาม : ตั๋วกรุงเทพ-เวียดนาม(Vietnam) ไป-กลับ ราคาถูก

         

           Butterflyair.net ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเวียดนาม ทุกสายการบิน เรายินดีช่วยคุณตรวจสอบราคาตั๋วไปเวียดนามในราคาประหยัด ซึ่งมีหลายเที่ยวบิน หลากหลายสายการบิน และเปรียบเทียบราคาแต่ละสายการบินต่าง ๆ แต่ละช่วงโปรโมชั่น ด้วยระบบการจองตั๋วแบบ Booking Online (24 ชั่วโมง) ที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว  ทำให้ท่านสามารถทราบผลการจองได้ทันที โทรสอบถามค่าตั๋วไปVietnam ราคาถูกได้ที่ Butterflyair Call Center 02-153-4333 ค่ะ เราพร้อมบริการท่านได้ทันที เพราะ “เส้นทางของท่านคือเส้นทางของเรา”


 

เส้นทางและเมืองยอดนิยมประเทศเวียดนาม HOT DESTINATION

- ดานัง / Danang (DAD)

- ฮานอย / Hanoi (HAN)

- ไฮฟอง / Haiphong (HPH)

- นครโฮจิมินห์ / Ho Chi Minh (SGN)

ข้อมูล  สถานที่ท่องเที่ยว  เกร็ดความรู้ประเทศเวียดนาม

           ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ก่งหั่ว ซ้า ห่ย จู๋ เงี้ย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Bien Dông, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลกอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่มีหลักฐานคือกลองมโหระทึกสำริด และชุมชนโบราณที่ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใต้ของปากแม่น้ำแดง สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด์เหนือจากจีนและใต้ ซึ่งเป็นชาวทะเล ดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวแบบนาดำและจับปลา และอยู่กันเป็นเผ่า บันทึกประวัติศาสตร์ยุคหลังของเวียดนามเรียกยุคนี้ว่าอาณาจักรวันลาง มีผู้นำปกครองสืบต่อกันหลายร้อยปีเรียกว่า กษัตริย์หุ่ง แต่ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์


          ฮาลองเบย์ หรือที่นิยมเรียกตามชื่อในภาษาอังกฤษว่าฮาลองเบย์ (อังกฤษ: Halong Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร ชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง" ในอ่าวหะล็องมีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ หรือชื่อเดิมว่า "กร็อตเดแมร์แวย์" ซึ่งตั้งชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมอ่าวเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกั๊ตบ่าและเกาะต่วนเจิว ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจำนวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บางเกาะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่าหลายชนิด เกาะเหล่านี้มักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตา เช่น เกาะช้าง (Voi Islet) เกาะไก่ชน (Ga Choi Islet) เกาะหลังคา (Mai Nha Islet) เป็นต้น


          ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร, ไม้อัด สิ่งทอ, สารเคมี และงานหัตถกรรม ฮานอยตั้งอยู่ที่ 21°2' เหรือ 105°51' ตะวันออก (21.0333, 105.85) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตกรุงฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเมื่อถึงเดือนตุลาคม 2553 ก็จะครบวาระ 1000 ปีการสถาปนาเมือง "ฮานอย"หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า"ทังลอง" แปลว่า "มังกรเหิน" จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมือง "เว้" เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนาม


           ทะเลสาบคืนดาบ โฮฮว่านเกี๋ยม มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลีไทโต ทรงได้รับดาบมาจากเต่าศักดิ์สิทธิ เพื่อใช้ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงที่ยกทัพมารุกราน เมื่อทรงชนะศึกที่ยืดเยื้อนานถึง 10 ปีนี้แล้ว พระองค์ก็เสด็จมายังทะเลสาบนี้เพื่อคืนดาบนี้ให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ โดยเต่าศักดิ์สิทธิได้คาบดาบจากพระหัตถ์ของพระเจ้าหลีไทโตและดำน้ำหายไป ทะเลสาบคืนดาบ ถือเป็นย่านศูนย์กลางของเมืองฮานอย มีอาคารสำคัญของทางราชการล้อมรอบ และติดกับ ย่าน 36 เฝอเฟือง หรือเมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดของฮานอยด้วย ตำนานทะเลสาบคืนดาบ ของเวียดนาม. วิถีชีวิตของเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลายๆอย่างคล้ายกัน แม้จะแตกต่างกันทั้งระบบการปกครอง เชื้อชาติ ก็ทรงลงเรือ นำดาบไปคืนเต่าในทะเลสาบ จนเป็นที่มาของทะเลสาบดาบหวนคืน หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นการแสดงของละครหุ่นกระบอกนำขับขาน บอกเล่า ได้มอบดาบวิเศษให้แก่พระองค์ เพื่อทำสงครามกับจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน


          นครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ ไซ่ง่อน ในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า แปรยนคร ต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนาม ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โฮจิมินห์ซิตี ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์ ชาวเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตีส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัท และมีรถประจำทางบริการ เรียกว่า ไซกอนบัส (Saigon) ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านจำนวนผู้โดยสารตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานนานาชาติลองแท็ง จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแทน


           เจดีย์เสาเดียว จั่วโหมดโกดพระเจ้าหลีไทโต ทรงกลัดกลุ้มและเป็นทุกข์เนื่องจากทรงยังไม่มีรัชทายาทเพื่อสืบราชบัลลังก์ ต่อมาพระเจ้าหลีไทโต ได้ทรงสุบิน(ฝัน) เห็นเจ้าแม่กวานอัมนั่งอยู่บนใบบัวแล้วยื่นเด็กชายให้ (ชาวเวียดนามเรียกเจ้าแม่กวนอิม ว่า เจ้าแม่กวานอัม) หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้รัชทายาทดังที่ทรงสุบินไว้  พระองค์จึงสร้าง เจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวานอัม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบัน จะพบเห็นชาวฮานอยมาขอพรให้ได้บุตร-ธิดากับเจ้าแม่กวานอัมที่เจดีย์เสาเดียวนี้อยู่เสมอ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน)ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองหลวง กรุงฮานอย

พื้นที่ 329,241 ตร.กม. มีชายแดนติดกับประเทศจีน ลาว กัมพูชา จังหวัด+นคร  มี 64 จังหวัด และ 6 นคร (ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง  ดานัง เกิ่นเทอ เว้)

อัตราแลกเปลี่ยน :1 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกได้ประมาณ 15,800 ด่อง (ณ เดือนพฤศจิกายน 2548)

อากาศ กรุงฮานอยและบริเวณตอนเหนือของเวียดนามมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น และชื้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศค่อนข้างร้อนจัด

สถานฑูตไทยในประเทศเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
(Royal Thai Embassy, Hanoi)
No. 63-65, Hoang Dieu Street,
Hanoi, VIETNAM
Tel : 04-8253092-4    Fax : 04-825308
E-mail : mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทร/Tel: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
แฟกซ์/Fax: 0-2251-7201
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/


……………………………………………………………………………….

Butterflyair.net : บริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินไปทุกเส้นทาง, ค่าเครื่องบินไปทุกสถานที่, เที่ยวบินทุกสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด ราคาถูก ผ่าน Call center ของทางบริษัท  ไม่ว่าคุณจะจองตั๋วไปที่ใด วางใจได้ในบริการของเราค่ะ 02-153-4333

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 1

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 2

best resume writing service 2016 do my dissertation methodology order of chapters in dissertation dissertation literature review services homework help chat expert essay spatial order help with government homework the three basic parts of an essay in order are the paragraph the and the how to get divorce papers online free best dissertation writing service uk number compare essay writing services homework helpers durbanville anton thomas dissertation essay writing services price university applications apa research paper buy help with law school essay a website that will do my homework for me cheap book reports danah boyd dissertation homework help subject geography resume summary for medical assistant custom paper packaging essays written by college students have you used an essay writing service ap english language and composition essay help open university essays for sale order wedding speeches different essay written by jose rizal georgia tech homework help custom admission essay writing service persuasive essay help cell phones in school parts of a term paper help assignment help online uk eating disorders case studies research paper on human service best online resume writing services yelp presentation assignment help cheap essays inc a definition essay custom local writing services planning master thesis arab board for medical specialization part 2 admission college essay help how to get divorce papers online free curriculum vitae for mechanical engineer essay help agencies dissertation editing services uk phd dissertation proposal latex hire purchase case study help with ict homework buy answers to homework how to write my name in graffiti step by step custom papers custom papers cheap paper term buy engineering thesis help i forgot to do my homework where to buy parchment paper for writing format for letter of recommendation for medical school common app activity essay help i need help writing a thesis paper write an essay for me free umi thesis purchase maths homework ordering numbers biology homework help websites dissertation services in uk university argumentative essay to buy resume writing service yahoo answers literature coursework help speeches for memorial day professional resume writing services adelaide homework help mcdougal littell algebra 2 thyroid disorder evolve case study professional resume writing service albany ny essay writer los angeles college papers on bipolar disorder homework help website geography ib homework help write my analytical essay purchase a dissertation 2 days do my admission essay you resume writing services sunshine coast paper writing paper writing help with graduate papers buy law essay uk financial accounting seventh edition homework help do the math homework help writing help center unc resume objective for sales manager position preparedness in pavlovian conditioning i need an essay written for me for free buy android app reviews cheap essay review amazing essays written by students oracle sql homework help writer for hire hire someone to write my personal statement online research paper writer cheap essay review creative writing essay about war where can i buy a guillotine paper cutter college essay on eating disorder money cant buy happiness ielts essay buy theology research paper persuasive essay written by students danksagung dissertation kollegen brazil homework help how to write a cv for admission in a university please do my homework for me essay for salem witch trial purchase an annotated bibliography essay of leadership cheap thesis binding manchester resume writing services ct essays written gary soto professional dissertation writing service maths gcse coursework borders need someone to do my english paper doctoral dissertation help nursing do my science homework for me mid term paper help homework help to learn more professional essay writers writing service quant phd resume ses resume writing service reviews business writing help help with chemistry homework english essay help services pay website do homework for me early childhood education homework help excellent personal statements for medicine dissertation help service online proposal essays for sale buy university essay online doctoral dissertation writing help historians help writing a apa paper civil engineering homework help i need to buy a college essay dissertation paper researchers write my opinion essay essay help writer essay written by ernest hemingway homework help fractions decimals writing documented essays free cover letter writing services dissertation theatre questions coursework writing help cpm homework help ccg cv writing service us manchester perfect essay writing service well written essay buy inkjet paper writers writing services in chicago a thesis statement for a research paper write my hometown essay how much does it cost to hire a ghostwriter smoking ban in uk essay best homework help app talking in whispers essay help casio paper writer 10 1 order resume online express where to buy resume portfolio buy essay custom money can buy happiness argumentative essay modified essay questions for medical students descriptive essays for sale help with reading homework dissertation completion fellowship dissertation writing for payment best uottawa essay help how to structure an ethnographic phd thesis advanced higher art essay help resume writing services east brunswick nj assignment help adelaide is it illegal to buy dissertation custom writing paper services tourism essay help function notation homework help help me to write a cv purchase college research papers how to buy essayquotquot college admissions essay help johns hopkins buy books physiology homework help eating disorder topics professional research paper writing how to write a resume for medical assistant help writing my thesis statement do my marketing assignment online custom essay writing service academic essay writers reviews nbc homework help resume examples for mechanical engineers homework helper fractions in essay website citation apa writing about best friend online statistics assignment help dissertation statistical services marketing best resume writing services nj edison help writing an abstract high school history papers