ทดสอบป้าย Banner

Online Booking

ราคาตั๋วเครื่องบินไปเวียดนาม : ตั๋วกรุงเทพ-เวียดนาม(Vietnam) ไป-กลับ ราคาถูก

         

           Butterflyair.net ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเวียดนาม ทุกสายการบิน เรายินดีช่วยคุณตรวจสอบราคาตั๋วไปเวียดนามในราคาประหยัด ซึ่งมีหลายเที่ยวบิน หลากหลายสายการบิน และเปรียบเทียบราคาแต่ละสายการบินต่าง ๆ แต่ละช่วงโปรโมชั่น ด้วยระบบการจองตั๋วแบบ Booking Online (24 ชั่วโมง) ที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว  ทำให้ท่านสามารถทราบผลการจองได้ทันที โทรสอบถามค่าตั๋วไปVietnam ราคาถูกได้ที่ Butterflyair Call Center 02-153-4333 ค่ะ เราพร้อมบริการท่านได้ทันที เพราะ “เส้นทางของท่านคือเส้นทางของเรา”


 

เส้นทางและเมืองยอดนิยมประเทศเวียดนาม HOT DESTINATION

- ดานัง / Danang (DAD)

- ฮานอย / Hanoi (HAN)

- ไฮฟอง / Haiphong (HPH)

- นครโฮจิมินห์ / Ho Chi Minh (SGN)

ข้อมูล  สถานที่ท่องเที่ยว  เกร็ดความรู้ประเทศเวียดนาม

           ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ก่งหั่ว ซ้า ห่ย จู๋ เงี้ย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Bien Dông, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลกอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่มีหลักฐานคือกลองมโหระทึกสำริด และชุมชนโบราณที่ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใต้ของปากแม่น้ำแดง สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด์เหนือจากจีนและใต้ ซึ่งเป็นชาวทะเล ดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวแบบนาดำและจับปลา และอยู่กันเป็นเผ่า บันทึกประวัติศาสตร์ยุคหลังของเวียดนามเรียกยุคนี้ว่าอาณาจักรวันลาง มีผู้นำปกครองสืบต่อกันหลายร้อยปีเรียกว่า กษัตริย์หุ่ง แต่ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์


          ฮาลองเบย์ หรือที่นิยมเรียกตามชื่อในภาษาอังกฤษว่าฮาลองเบย์ (อังกฤษ: Halong Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร ชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง" ในอ่าวหะล็องมีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ หรือชื่อเดิมว่า "กร็อตเดแมร์แวย์" ซึ่งตั้งชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมอ่าวเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกั๊ตบ่าและเกาะต่วนเจิว ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจำนวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บางเกาะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่าหลายชนิด เกาะเหล่านี้มักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตา เช่น เกาะช้าง (Voi Islet) เกาะไก่ชน (Ga Choi Islet) เกาะหลังคา (Mai Nha Islet) เป็นต้น


          ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร, ไม้อัด สิ่งทอ, สารเคมี และงานหัตถกรรม ฮานอยตั้งอยู่ที่ 21°2' เหรือ 105°51' ตะวันออก (21.0333, 105.85) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตกรุงฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเมื่อถึงเดือนตุลาคม 2553 ก็จะครบวาระ 1000 ปีการสถาปนาเมือง "ฮานอย"หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า"ทังลอง" แปลว่า "มังกรเหิน" จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมือง "เว้" เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนาม


           ทะเลสาบคืนดาบ โฮฮว่านเกี๋ยม มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลีไทโต ทรงได้รับดาบมาจากเต่าศักดิ์สิทธิ เพื่อใช้ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงที่ยกทัพมารุกราน เมื่อทรงชนะศึกที่ยืดเยื้อนานถึง 10 ปีนี้แล้ว พระองค์ก็เสด็จมายังทะเลสาบนี้เพื่อคืนดาบนี้ให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ โดยเต่าศักดิ์สิทธิได้คาบดาบจากพระหัตถ์ของพระเจ้าหลีไทโตและดำน้ำหายไป ทะเลสาบคืนดาบ ถือเป็นย่านศูนย์กลางของเมืองฮานอย มีอาคารสำคัญของทางราชการล้อมรอบ และติดกับ ย่าน 36 เฝอเฟือง หรือเมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดของฮานอยด้วย ตำนานทะเลสาบคืนดาบ ของเวียดนาม. วิถีชีวิตของเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลายๆอย่างคล้ายกัน แม้จะแตกต่างกันทั้งระบบการปกครอง เชื้อชาติ ก็ทรงลงเรือ นำดาบไปคืนเต่าในทะเลสาบ จนเป็นที่มาของทะเลสาบดาบหวนคืน หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นการแสดงของละครหุ่นกระบอกนำขับขาน บอกเล่า ได้มอบดาบวิเศษให้แก่พระองค์ เพื่อทำสงครามกับจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน


          นครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ ไซ่ง่อน ในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า แปรยนคร ต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนาม ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โฮจิมินห์ซิตี ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์ ชาวเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตีส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัท และมีรถประจำทางบริการ เรียกว่า ไซกอนบัส (Saigon) ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านจำนวนผู้โดยสารตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานนานาชาติลองแท็ง จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแทน


           เจดีย์เสาเดียว จั่วโหมดโกดพระเจ้าหลีไทโต ทรงกลัดกลุ้มและเป็นทุกข์เนื่องจากทรงยังไม่มีรัชทายาทเพื่อสืบราชบัลลังก์ ต่อมาพระเจ้าหลีไทโต ได้ทรงสุบิน(ฝัน) เห็นเจ้าแม่กวานอัมนั่งอยู่บนใบบัวแล้วยื่นเด็กชายให้ (ชาวเวียดนามเรียกเจ้าแม่กวนอิม ว่า เจ้าแม่กวานอัม) หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้รัชทายาทดังที่ทรงสุบินไว้  พระองค์จึงสร้าง เจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวานอัม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบัน จะพบเห็นชาวฮานอยมาขอพรให้ได้บุตร-ธิดากับเจ้าแม่กวานอัมที่เจดีย์เสาเดียวนี้อยู่เสมอ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน)ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองหลวง กรุงฮานอย

พื้นที่ 329,241 ตร.กม. มีชายแดนติดกับประเทศจีน ลาว กัมพูชา จังหวัด+นคร  มี 64 จังหวัด และ 6 นคร (ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง  ดานัง เกิ่นเทอ เว้)

อัตราแลกเปลี่ยน :1 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกได้ประมาณ 15,800 ด่อง (ณ เดือนพฤศจิกายน 2548)

อากาศ กรุงฮานอยและบริเวณตอนเหนือของเวียดนามมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น และชื้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศค่อนข้างร้อนจัด

สถานฑูตไทยในประเทศเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
(Royal Thai Embassy, Hanoi)
No. 63-65, Hoang Dieu Street,
Hanoi, VIETNAM
Tel : 04-8253092-4    Fax : 04-825308
E-mail : mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทร/Tel: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
แฟกซ์/Fax: 0-2251-7201
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/


……………………………………………………………………………….

Butterflyair.net : บริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินไปทุกเส้นทาง, ค่าเครื่องบินไปทุกสถานที่, เที่ยวบินทุกสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด ราคาถูก ผ่าน Call center ของทางบริษัท  ไม่ว่าคุณจะจองตั๋วไปที่ใด วางใจได้ในบริการของเราค่ะ 02-153-4333

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 1

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 2

order resume online dominoes college application essay help online harry bauld help writing a research college paper Paxil Cr for sale how resume is written top essay writer cover letters for medical assistant entry level glycomet by mail purchase tegopen no prescription free shipping get help homework 100mg generic macrobid write my paper reviews smart essay writers 25mg epivir hbv for free research papers on emotional intelligence argumentative essay on the destruction of the old order cleocin hcl 300 mg side effects egyptians homework help custom paper tube york sc brand kemadrin online order anthem for doomed youth essay help repurchases announcements thesis who is jesus for me essay can someone write my paper online lesson plans for band instruments my professor asked me to write my own letter of recommendation speeches at a wedding order aldactone hair women where can i buy essays online funny essays written by students 120mg zyban side effects resume writing services atlanta local essay writers comprare Sinequan help writing good thesis statement write my thesis for me homework help scotland 2077 buy extra super tadadel weight gain pills help with completing job applications templates for resume free download how to write an essay compare and contrast cheap paper lanterns canada i forgot to do my homework in japanese free downloads tattoo salons business plans homework help for first graders buy ditropan xl how to buy without prescription verampil cheapest help with dissertation buy chloromycetin no rx purchase anaspan cheap medication how to do a resume with no work experience medical essay editing service importance of law and order essay is posting term papers online improving education english paper writing help sample resume for medical records file clerk sitekey buy essays cheap essay body paragraph order lisinopril pills walmart 150 mg hytrin write my paper criminology professional resume writing services atlanta resume writing services youngstown homework helper environmental science where to buy dissertations express solution essay outline young men vitamins acquistare cialis soft originale chegg homework help subscription cost thesis writing service in lahore video editing services brand tetracycline discount micoflu purchase online descriptive essay help writing how to write an order letter diflucan how long before it works buying online famvir non prescription free shipping admission papers for sale in aakash institute the outsiders persuasive essay where can i buy grisactin where to buy no prescription no fees wood working plans for windsor rocker fahrenheit 451 knowledge is power essay best buy resume application 7 step resume format for mechanical engineer with 1 year experience pdf famous psychological disorder case studies aol homework help high school royal dissertation writing service (uk) original custom essay 100mg orlistat no rx purchase college think wide open essay dissertation proposal writing service where to purchase vimax power coffee 10 best resume writing services yelp halloween themed math lesson plans help with writing a dissertation hypothesis thesis help in malaysia descriptive writing help biaxin induced psychosis purchase menosan cheap no script federal resume writing services san diego publish papers online free buy ditropan online pharmacy template for essay writing commercial building designs plans best essay help discount code ordering system thesis introduction do my homework definition imagine a perfect world essay Trimox refill from canada buy Trimox via mail - Hamilton vigrx for men product sale procrastination homework help chegg homework help not working do my book report for me for free capitalization and punctuation homework help buying flonase online no prescription free shipping buy fosamax online without prescription automatic homework help sociological perspective essay help brain help homework essays on banning smoking autism essay mind theory essay titles generator primary homework help egypt pyramids malaysia assignment helper analytical essay writing help how to write a quality plan dissertation design patterns time order in essay vyas – glc national legal essay writing competition 2012-13 writing your personal statement for medical school cover letter for medical lab technologist race socially constructed essay help writing research paper introduction essays on importance of following orders do my assignment for me ireland buying inderal online no prescription free shipping generic Fulvicin buy online buy speech scripts 40 mg mestinon dosage world civilization homework help essays on refrigeration how to write statement letter get essay on myself in hindi dissertation help ireland dubai resume writing services birmingham al acquisto minipress adeno-ritz 400 mg tablets to buy 911 essay help help with wrighting a paper pay for someone to write essays buy hand written research paper document editing services script writing help buy a house essay dissertation help service books why do my teachers give so much homework yahoo childrens homework help sites how to make an acting resume allegra beck versace antes y despues homework help accounting telugu essay websites buy custom reports where can i purchase sumycin get without a prescription 100 mg cymbalta administrative assistant resume help 200 mg famvir overnight shipping 5 mg purinethol by mail president obama and lung cancer resume for accountant position ma vie en rose essays scientific paper writing help with my paper berlin elavil cover letter writing services avodart online no prescription chegg homework help chemistry achat atrovent fitzer how often is herpes misdiagnosed how can i order ventolin buy with an e check ba 540 homework help natbib bibliography alphabetical order buy articles cheap buy brand levitra online canada sir walter raleigh homework help order Exelon online best essay help review buy dissertation copy ginseng for price antithesis from macbeth powerpoint presentation for mechanical engineering type 2 diabetes drug best resume writing services in new york city 3d where to buy shallaki tabs writing a personal statement for university astronomy homework helper custom dissertation writing service assignment acquistare azulfidine generico physical science terms that start with y best resume writing services nj washington dc need help to do my assignment help writing essay write my essay coupon