ทดสอบป้าย Banner

Online Booking

ราคาตั๋วเครื่องบินไปเวียดนาม : ตั๋วกรุงเทพ-เวียดนาม(Vietnam) ไป-กลับ ราคาถูก

         

           Butterflyair.net ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเวียดนาม ทุกสายการบิน เรายินดีช่วยคุณตรวจสอบราคาตั๋วไปเวียดนามในราคาประหยัด ซึ่งมีหลายเที่ยวบิน หลากหลายสายการบิน และเปรียบเทียบราคาแต่ละสายการบินต่าง ๆ แต่ละช่วงโปรโมชั่น ด้วยระบบการจองตั๋วแบบ Booking Online (24 ชั่วโมง) ที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว  ทำให้ท่านสามารถทราบผลการจองได้ทันที โทรสอบถามค่าตั๋วไปVietnam ราคาถูกได้ที่ Butterflyair Call Center 02-153-4333 ค่ะ เราพร้อมบริการท่านได้ทันที เพราะ “เส้นทางของท่านคือเส้นทางของเรา”


 

เส้นทางและเมืองยอดนิยมประเทศเวียดนาม HOT DESTINATION

- ดานัง / Danang (DAD)

- ฮานอย / Hanoi (HAN)

- ไฮฟอง / Haiphong (HPH)

- นครโฮจิมินห์ / Ho Chi Minh (SGN)

ข้อมูล  สถานที่ท่องเที่ยว  เกร็ดความรู้ประเทศเวียดนาม

           ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ก่งหั่ว ซ้า ห่ย จู๋ เงี้ย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Bien Dông, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลกอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่มีหลักฐานคือกลองมโหระทึกสำริด และชุมชนโบราณที่ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใต้ของปากแม่น้ำแดง สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด์เหนือจากจีนและใต้ ซึ่งเป็นชาวทะเล ดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวแบบนาดำและจับปลา และอยู่กันเป็นเผ่า บันทึกประวัติศาสตร์ยุคหลังของเวียดนามเรียกยุคนี้ว่าอาณาจักรวันลาง มีผู้นำปกครองสืบต่อกันหลายร้อยปีเรียกว่า กษัตริย์หุ่ง แต่ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์


          ฮาลองเบย์ หรือที่นิยมเรียกตามชื่อในภาษาอังกฤษว่าฮาลองเบย์ (อังกฤษ: Halong Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร ชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง" ในอ่าวหะล็องมีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ หรือชื่อเดิมว่า "กร็อตเดแมร์แวย์" ซึ่งตั้งชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมอ่าวเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกั๊ตบ่าและเกาะต่วนเจิว ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจำนวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บางเกาะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่าหลายชนิด เกาะเหล่านี้มักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตา เช่น เกาะช้าง (Voi Islet) เกาะไก่ชน (Ga Choi Islet) เกาะหลังคา (Mai Nha Islet) เป็นต้น


          ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร, ไม้อัด สิ่งทอ, สารเคมี และงานหัตถกรรม ฮานอยตั้งอยู่ที่ 21°2' เหรือ 105°51' ตะวันออก (21.0333, 105.85) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตกรุงฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเมื่อถึงเดือนตุลาคม 2553 ก็จะครบวาระ 1000 ปีการสถาปนาเมือง "ฮานอย"หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า"ทังลอง" แปลว่า "มังกรเหิน" จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมือง "เว้" เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนาม


           ทะเลสาบคืนดาบ โฮฮว่านเกี๋ยม มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลีไทโต ทรงได้รับดาบมาจากเต่าศักดิ์สิทธิ เพื่อใช้ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงที่ยกทัพมารุกราน เมื่อทรงชนะศึกที่ยืดเยื้อนานถึง 10 ปีนี้แล้ว พระองค์ก็เสด็จมายังทะเลสาบนี้เพื่อคืนดาบนี้ให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ โดยเต่าศักดิ์สิทธิได้คาบดาบจากพระหัตถ์ของพระเจ้าหลีไทโตและดำน้ำหายไป ทะเลสาบคืนดาบ ถือเป็นย่านศูนย์กลางของเมืองฮานอย มีอาคารสำคัญของทางราชการล้อมรอบ และติดกับ ย่าน 36 เฝอเฟือง หรือเมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดของฮานอยด้วย ตำนานทะเลสาบคืนดาบ ของเวียดนาม. วิถีชีวิตของเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลายๆอย่างคล้ายกัน แม้จะแตกต่างกันทั้งระบบการปกครอง เชื้อชาติ ก็ทรงลงเรือ นำดาบไปคืนเต่าในทะเลสาบ จนเป็นที่มาของทะเลสาบดาบหวนคืน หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นการแสดงของละครหุ่นกระบอกนำขับขาน บอกเล่า ได้มอบดาบวิเศษให้แก่พระองค์ เพื่อทำสงครามกับจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน


          นครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ ไซ่ง่อน ในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า แปรยนคร ต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนาม ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โฮจิมินห์ซิตี ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์ ชาวเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตีส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัท และมีรถประจำทางบริการ เรียกว่า ไซกอนบัส (Saigon) ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านจำนวนผู้โดยสารตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานนานาชาติลองแท็ง จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแทน


           เจดีย์เสาเดียว จั่วโหมดโกดพระเจ้าหลีไทโต ทรงกลัดกลุ้มและเป็นทุกข์เนื่องจากทรงยังไม่มีรัชทายาทเพื่อสืบราชบัลลังก์ ต่อมาพระเจ้าหลีไทโต ได้ทรงสุบิน(ฝัน) เห็นเจ้าแม่กวานอัมนั่งอยู่บนใบบัวแล้วยื่นเด็กชายให้ (ชาวเวียดนามเรียกเจ้าแม่กวนอิม ว่า เจ้าแม่กวานอัม) หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้รัชทายาทดังที่ทรงสุบินไว้  พระองค์จึงสร้าง เจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวานอัม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบัน จะพบเห็นชาวฮานอยมาขอพรให้ได้บุตร-ธิดากับเจ้าแม่กวานอัมที่เจดีย์เสาเดียวนี้อยู่เสมอ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน)ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองหลวง กรุงฮานอย

พื้นที่ 329,241 ตร.กม. มีชายแดนติดกับประเทศจีน ลาว กัมพูชา จังหวัด+นคร  มี 64 จังหวัด และ 6 นคร (ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง  ดานัง เกิ่นเทอ เว้)

อัตราแลกเปลี่ยน :1 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกได้ประมาณ 15,800 ด่อง (ณ เดือนพฤศจิกายน 2548)

อากาศ กรุงฮานอยและบริเวณตอนเหนือของเวียดนามมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น และชื้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศค่อนข้างร้อนจัด

สถานฑูตไทยในประเทศเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
(Royal Thai Embassy, Hanoi)
No. 63-65, Hoang Dieu Street,
Hanoi, VIETNAM
Tel : 04-8253092-4    Fax : 04-825308
E-mail : mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทร/Tel: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
แฟกซ์/Fax: 0-2251-7201
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/


……………………………………………………………………………….

Butterflyair.net : บริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินไปทุกเส้นทาง, ค่าเครื่องบินไปทุกสถานที่, เที่ยวบินทุกสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด ราคาถูก ผ่าน Call center ของทางบริษัท  ไม่ว่าคุณจะจองตั๋วไปที่ใด วางใจได้ในบริการของเราค่ะ 02-153-4333

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 1

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 2

richardson regional cancer center get retin-a online without prescription cover letters for medical jobs how to start a family history essay nolvadex express shipping elementary school essay writing best prices for evecare brafix preis computer technology research paper viagra cheapest price buy abilify online in hawaii sell amoxil online without prescription plavix in singapore cheap generic Flagyl best website for generic forzest allegra timepieces buy relafen online reviews where to buy rumalaya fort online pay by visa buy aldactone with echeck best buy chondro-ritz online pay by visa 200 mg ditropan sale brand breast success overnight consortium membership essay glucophage and side effects american kamagra soft suhagra guenstig hyzaar without prescription pills cheapest Styplon order mla and apa format differences arimidex by mail from a us company ventolin comprare precancerous or squamous cell skin cancer performance plan example 25 mg terramycin jewish ivanhoe essay american accupril distributors sample customer service resume help write my paper buying research paper online buy cheap uroxatral from canadian pharmacy best cv writing services queens low carbohydrate diet research paper best place to get imodium eriacta pharmacy canada 2089 cheap depakote on line who will do my homework apcalis sx india camp essayons thailand 200 mg furadantin sale gabapentin and cramping generic celexa recall how to write a thesis statement youtube worldwide furoxone online free shipping best online resume writing service military to civilian proposal and dissertation help sample of resume for mechanical engineer paper action research laser accupunture for weight loss buy dissertation acquisto sicuro cardizem online inderal 40 mg canadian pharmacy acquista Myambutol generico online buy Myambutol online no prescription - Surprise generic structure of argumentative essay 5 mg viagra with no prescription chapters of dissertation where can i purchase compazine get without a prescription where the read fern grows essay finance english writing essay help lacto-g on line acquista viagra gold generico online writing an essay step by step risk assessments of alternative management plans how to write task 1 2061 buy persantine 130 mg online college essay tutoring pattern of cv in jobs cytotec fast delivery introduction to pearl harbor essay speech help for 5 year old furacin 30 mg sales diabetes pain in legs and feet barbara poole cancer benemid no prescriptions 10 cent levitra buy online essays italicized generic phenamax help with textiles coursework restore the american plan show me resume samples how to write a nonfiction book proposal Kafra mg 100mg Kafra to buy in uk research paper for rocks drug study cephalexin get cheap capoten online no prescription free shipping research papers buy online research paper activities ethical and legal issues in nursing essay i need help with my resume you are what you eat short essay example of an apa cover page lisinopril pills online lasix without a doctor 3 day ship catapres brand ophthacare online no prescription buy Flovent australia history of hormonal birth control argumentative essays on food stamps spanish honor society essay theoretical framework dissertation help levodopacarbidopa sinemet chemical book report on a dog's life fluoxetine tranylcypromine 40mg ultimate male enhancer beloc dosage architectural thesis topics on social issues essay on the book treasure island lithium bike batteries cats make better pets than dogs essay tofranil effets secondaires cheap imuran prescription without buying online thrombaspin non prescription free shipping how to order kemadrin cheap no script asthma homeopathic supplements i to do my homework tomorrow cheapest sumycin order how can i get confido in best resume writing services for teachers 72825 buy cheap zestoretic from canadian pharmacy sy ptoms of uterine cancer how to create a resume that stands out childcare assignments help avalide price walmart 100mg prednisolone price a house in gross disorder essay 10 mg tadacip online overnight levothyroxine dosing in dogs help writing a thesis statement for research paper who am i essays for college buy risperdal australia essay to persuade buy skelaxin online in canada cymbalta canada drug store law essay example uk short essay on money cant buy happiness alternative energy essay intro you will do my homework buy protonix from mexico buy prograf with echeck do germs cause cancer where to purchase cystone how to buy without prescription where can i order poppers o-me no prescription free shipping delivery buy rumalaya fort throug pay pal literary analysis essay hills like white elephants sell manxxx cheap no rx 24 hour delivery ashwafera from canada law intern cover letter free proofreading order effexor xr free shipping casodex purchase buy lamisil online malaysia speman generic release date paxil billig kaufen glucotrol no perscription buy mircette online mastercard buy cytoxan online canada paypal paper collage art 30 day somna-ritz forte paypal buy methotrexate online cheap uk achat mysoline 100mg viagra caps no rx best price coreg college application essay service questions 2014 professional resume service online lamprene no script isordil online visa Pentasa cheap get zofran prescription without cheap baclofen ordering without prescription child health insurance plan austin tx achat de biloba-ritz quebec 40 mg naproxen pills on line for sale buy dostinex usa 40 mg poppers o-me dosage research papers birth order and personality boully the body an essay homeworks purchase/rehabilitation program san diego northwestern essay prompt buy emcor from mexico shelf life of lantus men attracting pheromones cost without insurance decadron sin receta acquisto tenormin paypal discount pentasa buy online without dr approval azimac mexico amoxil o amoxicilina dog hair loss in boarder collies purchase prandin online no prescription effexor xr cost per month should an annotated bibliography be in alphabetical order 3 day ship ibuprofen research papers internet marketing benefit organ donation essay