ทดสอบป้าย Banner

Online Booking

ราคาตั๋วเครื่องบินไปเวียดนาม : ตั๋วกรุงเทพ-เวียดนาม(Vietnam) ไป-กลับ ราคาถูก

         

           Butterflyair.net ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเวียดนาม ทุกสายการบิน เรายินดีช่วยคุณตรวจสอบราคาตั๋วไปเวียดนามในราคาประหยัด ซึ่งมีหลายเที่ยวบิน หลากหลายสายการบิน และเปรียบเทียบราคาแต่ละสายการบินต่าง ๆ แต่ละช่วงโปรโมชั่น ด้วยระบบการจองตั๋วแบบ Booking Online (24 ชั่วโมง) ที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว  ทำให้ท่านสามารถทราบผลการจองได้ทันที โทรสอบถามค่าตั๋วไปVietnam ราคาถูกได้ที่ Butterflyair Call Center 02-153-4333 ค่ะ เราพร้อมบริการท่านได้ทันที เพราะ “เส้นทางของท่านคือเส้นทางของเรา”


 

เส้นทางและเมืองยอดนิยมประเทศเวียดนาม HOT DESTINATION

- ดานัง / Danang (DAD)

- ฮานอย / Hanoi (HAN)

- ไฮฟอง / Haiphong (HPH)

- นครโฮจิมินห์ / Ho Chi Minh (SGN)

ข้อมูล  สถานที่ท่องเที่ยว  เกร็ดความรู้ประเทศเวียดนาม

           ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ก่งหั่ว ซ้า ห่ย จู๋ เงี้ย เหวียต นาม) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกและใต้ หรือในภาษาเวียดนามเรียกเฉพาะทะเลทางทิศตะวันออกว่า ทะเลตะวันออก (เวียดนาม: Bien Dông, เบี๋ยน ดง) เวียดนามมีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลกอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในเวียดนามมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอารยธรรมยุคหินใหม่ ที่มีหลักฐานคือกลองมโหระทึกสำริด และชุมชนโบราณที่ดงเซิน เขตเมืองแทงหวา ทางใต้ของปากแม่น้ำแดง สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวเวียดนามโบราณผสมผสานระหว่างชนเผ่ามองโกลอยด์เหนือจากจีนและใต้ ซึ่งเป็นชาวทะเล ดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวแบบนาดำและจับปลา และอยู่กันเป็นเผ่า บันทึกประวัติศาสตร์ยุคหลังของเวียดนามเรียกยุคนี้ว่าอาณาจักรวันลาง มีผู้นำปกครองสืบต่อกันหลายร้อยปีเรียกว่า กษัตริย์หุ่ง แต่ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์


          ฮาลองเบย์ หรือที่นิยมเรียกตามชื่อในภาษาอังกฤษว่าฮาลองเบย์ (อังกฤษ: Halong Bay) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร ชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง" ในอ่าวหะล็องมีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ หรือชื่อเดิมว่า "กร็อตเดแมร์แวย์" ซึ่งตั้งชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมอ่าวเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกั๊ตบ่าและเกาะต่วนเจิว ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจำนวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บางเกาะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่าหลายชนิด เกาะเหล่านี้มักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตา เช่น เกาะช้าง (Voi Islet) เกาะไก่ชน (Ga Choi Islet) เกาะหลังคา (Mai Nha Islet) เป็นต้น


          ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร, ไม้อัด สิ่งทอ, สารเคมี และงานหัตถกรรม ฮานอยตั้งอยู่ที่ 21°2' เหรือ 105°51' ตะวันออก (21.0333, 105.85) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ได้มีการขยายเขตกรุงฮานอยไปอีก โดยครอบคลุมบริเวณมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และเมื่อถึงเดือนตุลาคม 2553 ก็จะครบวาระ 1000 ปีการสถาปนาเมือง "ฮานอย"หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า"ทังลอง" แปลว่า "มังกรเหิน" จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมือง "เว้" เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนาม


           ทะเลสาบคืนดาบ โฮฮว่านเกี๋ยม มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลีไทโต ทรงได้รับดาบมาจากเต่าศักดิ์สิทธิ เพื่อใช้ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงที่ยกทัพมารุกราน เมื่อทรงชนะศึกที่ยืดเยื้อนานถึง 10 ปีนี้แล้ว พระองค์ก็เสด็จมายังทะเลสาบนี้เพื่อคืนดาบนี้ให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ โดยเต่าศักดิ์สิทธิได้คาบดาบจากพระหัตถ์ของพระเจ้าหลีไทโตและดำน้ำหายไป ทะเลสาบคืนดาบ ถือเป็นย่านศูนย์กลางของเมืองฮานอย มีอาคารสำคัญของทางราชการล้อมรอบ และติดกับ ย่าน 36 เฝอเฟือง หรือเมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญที่สุดของฮานอยด้วย ตำนานทะเลสาบคืนดาบ ของเวียดนาม. วิถีชีวิตของเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหลายๆอย่างคล้ายกัน แม้จะแตกต่างกันทั้งระบบการปกครอง เชื้อชาติ ก็ทรงลงเรือ นำดาบไปคืนเต่าในทะเลสาบ จนเป็นที่มาของทะเลสาบดาบหวนคืน หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นการแสดงของละครหุ่นกระบอกนำขับขาน บอกเล่า ได้มอบดาบวิเศษให้แก่พระองค์ เพื่อทำสงครามกับจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน


          นครโฮจิมินห์ หรือ โฮจิมินห์ซิตี หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรร้อยละ 7.5 ของประเทศ แต่มีจีดีพีถึงร้อยละ 20.2 และการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ ไซ่ง่อน ในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า แปรยนคร ต่อมาเมื่อแยกเป็นประเทศเวียดนาม ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โฮจิมินห์ซิตี ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์ ชาวเวียดนามในโฮจิมินห์ซิตีส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มีรถแท็กซี่บริการโดยมีหลายบริษัท และมีรถประจำทางบริการ เรียกว่า ไซกอนบัส (Saigon) ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านจำนวนผู้โดยสารตั้งอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานนานาชาติลองแท็ง จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020 และจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดแทน


           เจดีย์เสาเดียว จั่วโหมดโกดพระเจ้าหลีไทโต ทรงกลัดกลุ้มและเป็นทุกข์เนื่องจากทรงยังไม่มีรัชทายาทเพื่อสืบราชบัลลังก์ ต่อมาพระเจ้าหลีไทโต ได้ทรงสุบิน(ฝัน) เห็นเจ้าแม่กวานอัมนั่งอยู่บนใบบัวแล้วยื่นเด็กชายให้ (ชาวเวียดนามเรียกเจ้าแม่กวนอิม ว่า เจ้าแม่กวานอัม) หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้รัชทายาทดังที่ทรงสุบินไว้  พระองค์จึงสร้าง เจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวานอัม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบัน จะพบเห็นชาวฮานอยมาขอพรให้ได้บุตร-ธิดากับเจ้าแม่กวานอัมที่เจดีย์เสาเดียวนี้อยู่เสมอ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน)ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมพระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี คศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

ชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองหลวง กรุงฮานอย

พื้นที่ 329,241 ตร.กม. มีชายแดนติดกับประเทศจีน ลาว กัมพูชา จังหวัด+นคร  มี 64 จังหวัด และ 6 นคร (ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง  ดานัง เกิ่นเทอ เว้)

อัตราแลกเปลี่ยน :1 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกได้ประมาณ 15,800 ด่อง (ณ เดือนพฤศจิกายน 2548)

อากาศ กรุงฮานอยและบริเวณตอนเหนือของเวียดนามมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น และชื้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศค่อนข้างร้อนจัด

สถานฑูตไทยในประเทศเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
(Royal Thai Embassy, Hanoi)
No. 63-65, Hoang Dieu Street,
Hanoi, VIETNAM
Tel : 04-8253092-4    Fax : 04-825308
E-mail : mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย
83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทร/Tel: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552
แฟกซ์/Fax: 0-2251-7201
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/


……………………………………………………………………………….

Butterflyair.net : บริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินไปทุกเส้นทาง, ค่าเครื่องบินไปทุกสถานที่, เที่ยวบินทุกสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด ราคาถูก ผ่าน Call center ของทางบริษัท  ไม่ว่าคุณจะจองตั๋วไปที่ใด วางใจได้ในบริการของเราค่ะ 02-153-4333

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 1

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 2

dissertation submitted in partial fulfilment purchase order letter format doc can you overdose on depakote worker resume sample cover letter for medical sales aricept 200 mg tablets secrets of the moon antithesis blogspot where can i purchase allegra no prescription no fees buy lamisil overnight shipping suaron india essay on career goals and aspirations how to order smok-ox mail order 30 mg Effexor Xr from canada online Effexor Xr at walmart - Visalia essays in social psychology mead term paper title page format resume for civil engineering job what to do to lower cholesterol brafix on line without prescription dida coursework buying purinethol online how to make skin care creams essays by charles lamb social 30-2 diploma essay questions phenamax no rx india buy toilet paper cheap coupon acheter ampicillin livraison rapide hysterectomy planed fempro buy pharmacy online malaysia precose lowest price purchase zyvox cheap no script order cheap Methotrexate online brand name ditropan cheap buy vitamin b12 australia buy cheap ansaid without prescription 40 mg eriacta pills on line for sale cernos caps outside the usa lipitor sale barbed wire thesis where can i purchase penis growth patch cheap no script buy dapsone via mail resume for teachers job 1 to 3 days delivery time for paxil acquisto finpecia italia brand menosan usa plan on docupen health benefits of vitamin water safe buy aquanorm no prescription 200mg generic poppers english royal romeo juliet fate essay questions my favorite movie essay twilight safe buy lumigan drop pills without a prescription write my essays for free sample thesis on eating disorders writing education ut quest homework services delco homework help hindi essays for school children in hindi uk papers online losartan y amlodipino brand casodex online no prescription buying online famvir with visa cons of rogaine essay letter writing essay writing healthy diet Albenza online university of puget sound essay prompt cheapest olzap without prescription where to buy accupril online pay by visa 100mg albenza best price beginning signs of female genital herpes vigrx for men bestellen paypal penis growth oil online pharmacy essay questions for mere christianity acquistare zocor sicuro forum erin brockovich movie review essay discount serophene no prescription free shipping delivery collaborative action in local plan making where can i purchase biaxin purchase without prescription how to control a cold sore cook cv format cheap lamisil no prescription monoket cheapest price cheap bupron sr free shipping research paper writing skills pdf cv cover letter for sales manager are generic zestril good stimulus plan extended buy viagra soft online no prescription death of a salesman thesis topics best place to get neksi online 60 mg viagra professional from canada what should i write my book about quiz buy topra using paypal thesis widgets page nyc fellowship essays cover letter for accounting and finance job celebrex order online buy neksi via by check business plan writing services in kenya buy fludac online canada paypal buy caverta without prescription Xalatan price geography help homework ks3 25 mcg dulcolax for sale online feldene spirited away critical essay acquiring floxin cardizem buy uk buy baclofen with no perscription cheapest ditropan purchase thesis objective templates for formal letters paper writing services in memphis tn introduction term papers flovent patient assistance american avandia distributors bluebook citing research paper 1mg extra super lovevitra education of speech target pharmacy generic drug program buy zovirax in europe help with law essay write my essay mba paroxetine 10 mg and weed best college application essay service worlds paragraph written in spanish essay book in punjabi language discount tadalis sx buy online without dr approval buy rolling papers online uk discount Ceftin purchase sundrops rabbit vitamins fulvicin discontinued 100 mg ortho tri-cyclen from canada franklin covey plan plus support the giver picture book report case study of schizophrenia disorganized acquista glucophage xr generico online assignment helper online cardiovascular doctors chicago 4 grams acetaminophen psychology term papers phd thesis on java how to do my resume allegra print imaging san antonio write my paper for money cefaclor generic name achat de bupron sr au canada speech language pathology programs crestor se reminyl made in usa safe buy cialis jelly no prescription acquistare silvitra tab thailandia where to buy avana no rx buy glycomet in los angeles eriacta fast 5 mg penis growth patch by mail lithobid cheap price advanced skin care roseburg or application letter formats caverta pills walmart 100mg generic fosamax professional college paper writers erythromycin for utis essay about giving direction acheter du danocrine sur internet buy sinemet online in singapore discount Plendil reasonably priced without a prescription sell Plendil from canadian pharmacy - Waco homework help in linguistics get voveran prescription without 36 hour elavil online where can i order hydrea free shipping best buy paxil cr online pay by visa shingles catching chickenpox apple ipad innovation case study where to purchase moxin no prescription free shipping book cialis com guest online site van coumadin eye surgery forensic psychology dissertation ideas good cover letter for sales associate essays in tamil online acquiring furoxone vitamin brand american pharmacy buy stop smocking patch acquisto paypal nifedipin purchase etodolac without prescription cheap excel online essays on overweight people 20 noroxin tablets cefaclor from canada no rx biology homework help websites augmentin bis 400 mg 57 mg 5 ml instructiia sirop essay on new media technology buy sumycin vancouver discount breast success buy online without dr approval buy super p-force using paypal where can i buy mononit get without a prescription berlin smok-ox no prescription india aygestin allergic reaction to flomax masters thesises osslt essay sample sociology research paper on poverty Levothroid pills