ทดสอบป้าย Banner

Online Booking

ราคาตั๋วเครื่องบินไปเบอร์ลิน : ตั๋วกรุงเทพ-เบอร์ลิน(Berlin) ไป-กลับ ราคาถูก


      Butterflyair.net ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินเบอร์ลิน ทุกสายการบิน เรายินดีช่วยคุณตรวจสอบราคาตั๋วไปเบอร์ลิน ในราคาประหยัด ซึ่งมีหลายเที่ยวบิน หลากหลายสายการบิน และเปรียบเทียบราคาแต่ละสายการบินต่าง ๆ แต่ละช่วงโปรโมชั่น ด้วยระบบการจองตั๋วแบบ Booking Online (24 ชั่วโมง) ที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ว  ทำให้ท่านสามารถทราบผลการจองได้ทันที โทรสอบถามค่าตั๋วไปBerlin ราคาถูกได้ที่ Butterflyair Call Center 02-153-4333 ค่ะ เราพร้อมบริการท่านได้ทันที เพราะ “เส้นทางของท่านคือเส้นทางของเรา”


 
           เบอร์ลิน (เยอรมัน: Berlin แบร์ลีน) เป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคนในเขตเมือง มากที่สุดในเยอรมนี และมากเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางของเขตนครหลวงเบอร์ลิน-บรานเดนบวร์ก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี มีประชากรในเขตนครหลวงรวม 5 ล้านคนจาก 180 ชาติ มากเป็นอันดับเก้าในสหภาพยุโรป

เบอร์ลินเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการคมนาคมทางอากาศและทางรางของทวีป พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ บริษัทด้านสื่อ การบรีการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า เบอร์ลินเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป อุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึง วิศวกรรมจราจร ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไอที อุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

มหานครแห่งนี้เป็นบ้านของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย การแข่งขันกีฬา ออร์เคสตรา พิพิธภัณฑ์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก ภูมิทัศน์นครและมรดกทางประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินทำให้มันนิยมถูกใช้เป็นฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ นครแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาล สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแนวทดลอง (อาวองการ์ด) ชีวิตกลางคืน และคุณภาพชีวิต ในระหว่างทศวรรษที่ผ่านมาเบอร์ลินได้วิวัฒน์ไปสู่จุดรวมของปัจเจกชนและศิลปินหนุ่มสาวมากมายหลากหลายชาติจากทั่วโลก ที่ถูกดึงดูดด้วยวิถีชีวิตแบบเสรีและจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาสมัยใหม่ (modern zeitgeist)          กำแพงเบอร์ลิน เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงหลังเยอรมันพ่ายสงครามโลกครั้งที่สอง และถูกแบ่งเป็นสองประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นพรมแดนเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันตะวันตก ออกจากเยอรมนีตะวันออกที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ มีความยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และได้ทำหน้าที่ในการปิดกั้นพรมแดนนี้เป็นระยะเวลา 28 ปี ก่อนจะทลายลงในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ในเยอรมันตะวันออก กำแพงเบอร์ลิน คือ แนวเขตแดนที่มั่นคง และสัญลักษณ์ของการต่อต้านทุนนิยม แต่สำหรับโลกเสรีแล้ว มันคือ สัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างระบบทุนนิยมของยุโรปตะวันตก ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกา กับระบบคอมมิวนิสต์ของยุโรปตะวันออก ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต หรือที่เรียกกันว่า สงครามเย็น นั่นเอง กำแพงเบอร์ลิน ทำให้กรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตก กลายเป็นเสมือนหน้าต่างสู่เสรีภาพ นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเบอร์ลิน การข้ามผ่านแดนจากเยอรมันตะว้นออก ไปยังเยอรมันตะวันตก กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนและถูกพบเห็น มีโทษสถานเดียว คือ การยิงทิ้ง ณ บริเวณกำแพงนั่นเอง ตลอดระยะเวลา 28 ปี คาดว่ามีผู้เสียชีวิตที่กำแพงเบอร์ลินขณะหลบหนีระหว่าง 136 ถึง 206 คน


            โบสถ์ไกเซอร์-วิลเฮล์ม (Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche) หรือ "โบสถ์หัก" โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1890 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ต่อมาได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดยการทิ้งระเบิดในปี ค.ศ. 1943
โบสถ์ไกเซอร์-วิลเฮล์ม ถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค สิ่งที่โดดเด่นไม่แพส่วนอื่นๆของโบสถ์คือ หอนาฬิกา ที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนซากปรักหักพังของโบสถ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 ซึ่งหากมาในตอนกลางคืน คุณจะพบว่าหอนาฬิกาแห่งนี้สามารถเรืองแสงได้อีกด้วย


           อาคารรัฐสภาเยอรมัน (Bundestag) ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูบรานเดนบวร์ก เป็นอีกหนึ่งอาคารที่มีความโดดเด่นมาก โดยเฉพาะโดมแก้วขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของอาคารรัฐสภาแห่ง นี้
อาคารรัฐสภาเยอรมัน ออกแบบก่อสร้างโดย Wallot ระหว่างปี ค.ศ. 1884 - 1894 ใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภาของประเทศเยอรมนี เรียกว่า Sitz des Deutschen Bundestages ถือเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดของประเทศเยอรมันเลยก็ว่าได้

          จัตุรัสอเล็กซานเดอร์พลาทซ์ (Alexanderplatz) จตุรัสเปิดขนาดใหญ่และศูนย์กลางขนส่งมวลชนในเบอร์ลินชั้นใน ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสปรีและมหาวิหารเบอร์ลิน โดยจุดแรกที่อยากให้คุณไปชม คือ หอโทรทัศหอโทรทัศน์แฟร์นเซทวร์ม (Fernsehturm) ที่อเล็กซานเดอร์พลาทซ์ เป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป คือ มีความสูงประมาณ 368 เมตร        


          หอโทรทัศหอโทรทัศน์แฟร์นเซทวร์ม ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1969 นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เขตมิทเทอสามารถมองเห็นหอนี้ได้จากเกือบทุกเขตศูนย์กลางของเมือง ในหอที่ระดับความสูง 204 เมตร มีชั้นสังเกตการณ์มุมสูงซึ่งเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองได้

 

          อาคารที่ว่าการเมือง หรือที่เราเรียกกันว่า ศาลากลางแดง (Red City Hall) เป็นศาลากลางของกรุงเบอร์ลิน เป็นอีกหนึ่งอาคารที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอิฐแดง ถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปีค.ศ.1861 - 1869 บริเวณด้านหน้าของที่ว่าการเมืองมีน้ำพุเนปจูน Neptunbrunnen ซึ่งเป็นน้ำพุที่ประดับด้วยฉากจากตำนานเทพปกรณัม     

          วิหารนีโคไล (Nikolaikirche (Berlin)) เป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเบอร์ลิน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิหารที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระเบิดในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1230 และได้รับการสร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1988

          กลุ่มพิพิธภัณฑ์บนเกาะพิพิธภัณฑ์ , เบอร์ลิน (Museum Island , Museumsinsel, Berlin) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจารึกไว้ในรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโก ในปี ค.ศ.1999 เกาะพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่าง ปี 1824- 1930      เกาะพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือของเกาะสปรี ระหว่างแม่น้ำสปรีและ Kupfergraben เป็นเกาะที่ถูกกำหนดให้เป็น “เขตที่อุทิศให้กับศิลปะและวัตถุโบราณ” โดยพระราชกฤษฎีกา โดยประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์สำคัญๆหลายแห่ง

    
……………………………………………………………………………….

Butterflyair.net : บริการเช็คราคาตั๋วเครื่องบินไปทุกเส้นทาง, ค่าเครื่องบินไปทุกสถานที่, เที่ยวบินทุกสายการบิน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด ราคาถูก ผ่าน Call center ของทางบริษัท  ไม่ว่าคุณจะจองตั๋วไปที่ใด วางใจได้ในบริการของเราค่ะ 02-153-4333

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 1

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก 2

buy research paper online custom essay writing persuasive essay help with an research paper outline info global warming homework help the outsiders homework help doctoral dissertation help nsf order letter format someone who can write my essay for me sell ansaid free shipping help with writing a essay for scholarships mental health disorder research paper uk writing services best resume writing services nj east brunswick achat de generique reosto how much should i pay someone to write a paper how do i write my degree classification homework help predicate logic online professional resume writing services groupon 24 hour acyclovir delivery resume examples for medical receptionist term paper writerquotquot homework help ugdsb best dissertation writing service uk office buy essay online cheap uk i need someone to proofread my dissertation buy essays not plagiarized discount verampil no prescription free shipping delivery do my coursework for me dissertation writing services usa www essay writing service co uk acquistare Coumadin contrabbando acheter Coumadin livraison rapide - Carrollton national merit scholarship essay help professional resume writing service costs keftab from mexico pharmacy online should write my short story best essay help.com welcome speech for mens day program r programming homework help veteran resume help plato essay help i need help writing an essay on macbeth case studies of different psychological disorders help writing a ged essay order and sales system thesis online paper editing service business plan for sales manager template process essay how to buy a car homework help in alabama lapl homework help ponstel best price singles with genital herpes 200 mg poppers english royal overnight shipping persuasive essay about money cant buy happiness music for creative writing what makes you want to buy something essay websites for homework help free essay websites essay writing service college admission personal samples of resumes for medical assistant help to write a research paper write my phd dissertation cv template for sales assistant custom paper box homework help logical fallacies in the crucible essay written by molly ivins essay site vincent van gogh homework help safe buy confido tablets wharton mba essay help pay someone to write essay kentucky homework help write my paragraph for me write my college essays freelance academic writing websites seventh grade homework help purchase book report resume objective examples for sales homework help with a christmas carol resume format for media freshers research paper help abnormal psychology business plan for medical device startup recalled blood pressure medication professional resume writing services usa how to get divorce papers online free description herpes zoster lesions what is a good essay writing service julius ceaser cleopatra homework help help with ptlls assignments english honors homework help police hiring process essay benadryl to uk fast order resume online home depot homework help indexes of refraction physics help online chat free order essay writing service paper writing formats failure to follow orders essay mba thesis writing help cheap custom paper writing i to do my homework at six oclock tomorrow 200 mg apcalis sx oral jelly overnight shipping is an annotated bibliography in alphabetical order argumentative essay writing services hire ghostwriter rap homework help nj have someone write my essay order custom essay overnight pre written essays to buy georgetown application essay help web writing services best cv writing service london heathrow dissertation help service books holt geometry homework help online military resume writing service san diego how to write my name in greek letters buy origami paper online canada patty warlick tulsa cancer society purchase a research paper online do herpes go away in one day order professional custom essay birth essay order speech about money cant buy happiness want help with my home assignment homework help peel buy cheap essay papers ks3 homework help country club letter of recommendation for membership help with nhs essay border patrol agent resume sample science animal homework help buy double a paper online your aztec homework helper who can write my thesis for me help writing dbq essay how to write my name in different languages write my school paper for me college speeches for sale proposal and dissertation help vs prospectus egyptian papyrus paper for sale dissertation help walden univeristy recommendation letter for mentor teacher resume writing services daytona beach fl cycrin ohne rezept Tegopen without prescription homework help study state capitols narrative essay about a personal experience professional writing companies help with a business plan free statistics homework help cv writing companies london order of sections in a thesis write my paper mla format college admissions essay help us legal letter writing service essays on situational crime prevention help with nursing research paper buy cause and effect essay resume writing services pittsburgh cover letter for medical records clerk with no experience birth order essay ideas buy eskalith via by check college chem homework help temple university essay help ap physics b homework help wood tools homework help homework help after school programs excel prescription i need help writing a thesis statment can i do my homework at starbucks do my research paper for free daily lamprene student paper writing service best resume writing services melbourne what should i write my college essay about paper writing games essay writer in usa essay written in first person best resume writing service 2014 healthcare essay questions for medea get paid to write papers online best canadas custom essay buy history essay homework help on writing a book report sample letter of intent to purchase business algebra 1a homework help online professional resume writing services richmond va thesis statement for metaphors by sylvia professional resume writing services los angeles letter of intent to purchase business apply for working papers online phd dissertation help thesis what order should a bibliography be in how to order a resume disorderly conduct essay examples of essays written about yourself research papers on best buy safe buy elocon without prescription cheap custom arimidex where to buy purchase essay sample cover letters for medical assistant with no experience